Младоженци се окъпаха в ледената вода за Ивановден по стар стил

Двама младоженци се хвърлиха днес в ледените води на реката в гр. Перущица.  Обичаят се прави на Иванов ден по стар стил и е известен, като “Къпанки”.  Задомилите се през изминалата година мъже по традиция изливат в реката вино. Тази година Йордан Домбов и Димитър Босков бяха първите, които стоплиха реката, последваха ги много техни приятели.

Обекти

Училище „Св.св. Кирил и Методий”

P2

През 1850г. е построено училище „Св.св. Кирил и Методий” , тъй като остават материали от църквата  „Св. Архангел Михаил”. Все още не е изсъхнала мазилката, когато в него като учител постъпва Христо Г. Данов и в продължение на 3 години развива активна просветна дейност. Въвел светско образование, радетел и за образование на момичетата, именно неговите…

Музей

P19

Историческият музей е създаден през 1955г., за да съхрани част от богатото историческо минало на това древно селище. В неговата експозиция е разкрита историята на землището около Перущица, тъй като районът е богат извор на археологически находки. В околностите на Перущица има следи от живот от най–ранни времена, тук траките са се кланяли на боговете…